Tuyển hộ lý đi Đài Loan làm việc

CÁC ĐƠN HÀNG TUYỂN HỘ LÝ – LH: 0983 288 889

1/ Viện Trường Vinh – Đài bắc :  01 hộ lý

2/ Viện Tùng Lâm – Đài bắc :  01 hộ lý

3/ Viện Ôn Hộ – Đài bắc :  01 hộ lý

4/ Viện Quan hải – Đài bắc   :  01 hộ lý

5/ Viện Ôn Hân – Đài bắc   :  01 hộ lý

6/ Viện Thưà Tân – Đài bắc   :  01 hộ lý

Tuổi :  20-35t, cao 155 trở lên

Tuyển form or qua skype

Xc: tháng 10-14 ngày

7/ Nhà hộ lý Á hòa – TP Cao Hùng : cần 02 hộ lý 20-35 , cao 155 trở lên ,lấy chưa đi đl , Tuyển form , có quota rồi , xc đầu tháng 11

8/ Nhà hộ lý  Ái Gia Bối– TP Cao Hùng : cần 01 hộ lý 20-42t, đi hộ lý đài loan về , Tuyển form , có quota rồi.

Tin Liên Quan