Tuyển giúp việc Đài Loan – Xuất cảnh nhanh

Giúp việc Đài Loan với nhiều khu vực

1/ Trương Trung Tuần : chăm sóc ông cụ 85t đi lại được , nhà còn có  bà cụ  nhưng k cần chăm . cần 01 gv  nói được tiếng trung và chút tiếng đài , sang làm việc nhà . Có sẵn quota

————————-

2/ Dương Chính Hùng – Tân Bắc : cần 01 giúp việc 25-48t , nghe nói tiếng Trung tốt , chăm  sóc  bà cụ  đi lại được  nhà có 2 ông bà ( không cần chăm ông) và 1 đứa con. Có sẵn quota

———————–

3/ Phương châu a tú – nghi lan – ĐÀI BẮC : cần 01 nữ  25-48t,  tiếng Trung nghe nói tốt,  chăm ông cụ 91 tuổi  đi lại được , nhà còn có ông chủ + đứa con trai đã lớn  . Có sẵn quota

————————

4/ Di Thanh Nguyên – Nghi lan- đài bắc : chăm bà cụ 80t đi lại được , cần ld tiếng trung tốt, ngoan , phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu và bán  bánh ngọt , bánh hấp , lương thực lĩnh 19-20 000 đài tệ/ tháng , được nghỉ 1 ngày / tháng  .

———————

5/ Lý lâm Khâm – Nghi lan- đài bắc : chăm bà cụ 80t đi lại được , giúp làm việc nhà và chăm sóc bà cụ , cần ld ngoan , nghe lời , tiếng trung tốt

——————–

6/ Tiêu Xuân phương – Nghi lan- đài bắc : chăm bà cụ 72t đi lại được , nhà có mình bà cụ , giúp làm việc nhà và chăm sóc bà cụ , cần ld to cao , béo chút , ngoan , nghe lời , tiếng trung tốt

———————-

7/ Lâm Kiến Chí – Nghi lan- đài bắc : chăm bà cụ 88t kg đi lại được , giúp làm việc nhà và chăm sóc bà cụ , nhà có 3 người , ngoan , nghe lời , tiếng trung học tốt thiểu 1 tháng

———————-

8/Lưu Vân Thanh- Nghi lan- đài bắc : chăm bà cụ 80t kg đi lại được  , nhà còn có ông cụ và cháu gái ,cần ld  chăm sóc bà cụ và làm việc  nhà nhưng  không phải nấu cơm

———————-

9/ Lý Liên Thành – Bình Lâm – đài bắc : chăm bà cụ 90t đi lại được nhà có ông chủ , cần ld chăm sóc bà cụ   và làm việc nhà

———————-

10/ Thái Sâm Vũ – Cao Hùng : cần 01 nữ 25-48t ,cao 155 trở lên , nghe nói tiếng Trung tốt, chăm bà cụ 65 tuổi đi lại , nhà có 2 ông bà  , ông không cần chăm.  Có sẵn quota

Tin Liên Quan