Tuyển 40 nữ thêu hoa NM Sỹ Phẩm, TT 21-22/1

Đơn hàng đi lao động Đài Loan dành cho nữ với mức lương thực lĩnh trên 26000 NDT/tháng, bao trúng tuyển đơn hàng, bay ngay. Đây được đánh giá là đơn hàng rất tốt, mọi thông tin vui lòng tìm hiểu dưới đây

Nhà máy Sỹ Phẩm cần tuyển 40 lao động là nữ

ms : 433850cv

Địa điểm: thị trấn đầu phần. Miêu lật

Nội dung công việc: thêu hoa, may, đóng gói, may hàng mẫu

Yêu cầu đối với lao động:

Lấy lao động đi mới và về rồi

Tuổi: 18-45

Tiền ăn ở : Tự túc 3 bữa ăn

Lương  > 26000 đài tệ/tháng

Không biết tay nghề sẽ được công ty đào tạo

Hỗ trợ vay vốn cho đơn hàng này là 2000usd

Tuyển trực tiếp vào ngày 21-22/1/2018

Tin Liên Quan