TUYỂN 30 NỮ LÀM THAO TÁC MÁY, ĐÓNG GÓI ĐIỆN TỬ, NM ĐÀI ĐẠT, ĐANG NHẬN FORM

Nhà máy Công ty HH CP công nghiệp điện tử Đài Đạt台達電子工業股份有限公司(DELTA ELECTRONICS,INC.)
Địa điểm :  Đào Viên/桃園市桃園區興邦路31-1號
Thời hạn hợp đồng 3 năm

Nội dung công việc: Các loại tụ điện tử : Thao tác máy, kiểm tra hàng, đóng gói…
Thu nhập bình quân 21.009NT$ + Tăng ca khoảng 2-3h/ngày trở lên
Tiền ăn ở 2500 Đài tệ , cung cấp 3 bữa bao gồm điện, nước
Tiền tiết kiệm Không trừ

+  Điều kiện Tuyển
+  Số Lượng : 30 Nữ
+  Chiều cao 155 cm trở lên
+  Cân nặng 50kg trở lên
+  Tuổi 20 trở lên
lấy cả lao động đi về rồi (không lấy đi hộ lý và giúp việc về).

Tuyển trực tiếp ngày : Đang nhận form

Tin Liên Quan