TUYỂN 27 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ HÀN BẢN MẠCH, NM NGHIÊN ĐẰNG, TT 5/1/2018

Đơn hàng Điện Tử NGHIÊN ĐẰNG

1: Nhà máy: Nghiên Đằng
2: Địa Chỉ: 研騰科技股份有限公司
Ngũ Cổ – Tân Bắc新北市五股區五權路48號
3: Loại hình công việc: Công nhân nhà máy
4: Nội dung công việc: Thao tác máy sản xuất. hàn bản mạch các sản phẩm điện tử, lắp ráp. đóng gói sản phẩm
5. Chế độ làm việc: 2 ca
1: Số lượng : 27 người
2: Giới tính : Nữ lấy cả mới và đvr
4: Độ tuổi : 20 đến 30
5: Chiều cao : 153 trở lên
6: Cân nặng : 45 trở lên


III: CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1: Lương cơ bản : 22.000 NTS $/ Tháng
2: Thời gian làm thêm:Tăng ca nhiều trung bình ít nhất 3 -4 tiếng / ngày
4: Có thể phải phối hợp tăng cả cả ngày nghỉ.
3: Chi phí ăn ở: 2500 đài tệ.
1. Hình thức tuyển: TUYỂN TRỰC TIẾP 5/1/2018
2.Thời gian: Chốt danh sách 3/1/2018
3. Dự kiến ngày xuất cảnh: cuối tháng 1/2018

Tin Liên Quan