TUYỂN 10 NAM, 10 NỮ LÀM SX CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN LỰC, NM TIẾN LIÊN, TT29/11 /2017

Nhà máy Tiến Liên
Địa chỉ : Xin zhoang – Tân bắc

+ Tên tiếng trung: 進聯工業股份有限公司
+ Địa chỉ nhà máy: 新北市新莊區中正路66號8樓

+Thời hạn hợp đồng: 3 năm
+Số lượng 10 nam + 10 nữ
+ Nam cao > 165, nữ > 152cm
Tuổi :  Từ 22-35 tuổi
+Tăng ca khoảng 80h~90h / tháng.
Làm sx các thiết bị điện lực
Chỉ lấy lđ đã đi đài loan về

–  Lương cơ bản: 21,009 đài tệ + tiền làm thêm giờ (khoảng 80h~90h / tháng)
–  TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP ĐƯỢC VỚI CHỦ (ưu tiên có kinh nghiệm, thái độ tốt, phối hợp tăng ca)

Địa chỉ: No. 66, Zhongzheng Road, Xinzhuang District, New Taipei City, Đài Loan 242
Tập chung ngày 29/11 /2017.Tuyển trực tiếp.

MS : ms 455037cv

Tin Liên Quan