ĐƠN HÀNG ĐÀI TRUNG

Tuyển 76 nữ điện tử NM Tiên Tiến, TT 31/1

Tuyển 76 nữ điện tử NM Tiên Tiến, TT 31/1

Tuyển 15 lao động làm CNC NM Nho Hưng, TT 24/1

Tuyển 15 lao động làm CNC NM Nho Hưng, TT 24/1

Tuyển 10 nam điện tử NM Tiểu Nguyên, TT 29/1

Tuyển 10 nam điện tử NM Tiểu Nguyên, TT 29/1

Tuyển 50 nữ dệt Đài Trung, đang nhận form

Tuyển 50 nữ dệt Đài Trung, đang nhận form

Tuyển 40 nữ thêu hoa NM Sỹ Phẩm, TT 21-22/1

Tuyển 40 nữ thêu hoa NM Sỹ Phẩm, TT 21-22/1

Tuyển 12 nam đi Đài Loan làm chất bán dẫn CMP Trí Thắng, TT 19/1

Tuyển 12 nam đi Đài Loan làm chất bán dẫn CMP Trí Thắng, TT 19/1

Tuyển 30 nữ sản xuất ống kính máy ảnh, NM CALIN, Tuyển form

Tuyển 30 nữ sản xuất ống kính máy ảnh, NM CALIN, Tuyển form

TUYỂN 30 NAM LÀM BÌNH LỌ, NẮP NHỰA PIN, NM HỒNG TOÀN, TT 18/01/2018

TUYỂN 30 NAM LÀM BÌNH LỌ, NẮP NHỰA PIN, NM HỒNG TOÀN, TT 18/01/2018

TUYỂN 150 NAM LÀM VÒI NƯỚC, VÒI HOA SEN, NM THỦY LONG ĐẦU, TT10/1/2018

TUYỂN 150 NAM LÀM VÒI NƯỚC, VÒI HOA SEN, NM THỦY LONG ĐẦU, TT10/1/2018

TUYỂN 80 NỮ LÀM THAO TÁC MÁY DỆT VẢI, NM CẨM MAO, TT 10 – 15/01/2018

TUYỂN 80 NỮ LÀM THAO TÁC MÁY DỆT VẢI, NM CẨM MAO, TT 10 – 15/01/2018

TUYỂN 10 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỀU HÒA, NM DƯƠNG KHỞI, GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỀU HÒA, NM DƯƠNG KHỞI, GỬI FORM

TUYỂN 9 NAM LÀM BIMBIM, NGŨ CỐC, THỰC PHẨM, NM PHÚC THỌ, GỬI FORM

TUYỂN 9 NAM LÀM BIMBIM, NGŨ CỐC, THỰC PHẨM, NM PHÚC THỌ, GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM LÀM THAO TÁC MÁY SX GẬY GOLF, NM VŨ SÁNG, GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM LÀM THAO TÁC MÁY SX GẬY GOLF, NM VŨ SÁNG, GỬI FORM

Tuyển gấp 20 Nam làm gioăng cao su, NM Cự Hồng, Tuyển Skype

Tuyển gấp 20 Nam làm gioăng cao su, NM Cự Hồng, Tuyển Skype

Tuyển 15 nam làm đóng gói, kiểm hàng thiết bị y tế, NM Dung Mậu, TT29/11 /2017

Tuyển 15 nam làm đóng gói, kiểm hàng thiết bị y tế, NM Dung Mậu, TT29/11 /2017

Tuyển 45 nữ làm thiết bị điều khiển NM Thượng Ngân, TT 1/12

Tuyển 45 nữ làm thiết bị điều khiển NM Thượng Ngân, TT 1/12

Tuyển 15 nữ làm ốc vít tại NM Vũ Long, tuyển form

Tuyển 15 nữ làm ốc vít tại NM Vũ Long, tuyển form

TUYỂN 25 NAM LẮP RÁP SX LINH KIỆN XE ĐẠP, NM CỰ ĐẠI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM LẮP RÁP SX LINH KIỆN XE ĐẠP, NM CỰ ĐẠI, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 10 nam làm sắt thép NM Khải Toàn, Đang tiếp nhận form

Tuyển 10 nam làm sắt thép NM Khải Toàn, Đang tiếp nhận form

Tuyển 10 nam bình nén khí NGUYÊN LINH (MOSA), Đang nhận form

Tuyển 10 nam bình nén khí NGUYÊN LINH (MOSA), Đang nhận form

Tuyển 30 nữ làm thẻ từ NM Vỹ Kiều, đang tiếp nhận form

Tuyển 30 nữ làm thẻ từ NM Vỹ Kiều, đang tiếp nhận form

Tuyển 10 nữ làm điện tử NM Quang Diệu, Đang tiếp nhận form

Tuyển 10 nữ làm điện tử NM Quang Diệu, Đang tiếp nhận form

Tuyển 22 nữ, 8 nam thực phẩm NM Duy Lực, đang tiếp nhận form

Tuyển 22 nữ, 8 nam thực phẩm NM Duy Lực, đang tiếp nhận form

Tuyển 10 nam hàn NM Trung Oánh, Đang tiếp nhận form

Tuyển 10 nam hàn NM Trung Oánh, Đang tiếp nhận form

TUYỂN 20 NAM, 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM CALIN – ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM, 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM CALIN – ĐANG TIẾP NHẬN FORM

Tuyển 45 nam, 10 nữ làm săm lốp Chính Tân, đang tiếp nhận form

Tuyển 45 nam, 10 nữ làm săm lốp Chính Tân, đang tiếp nhận form

Tuyển 20 nam làm đóng gói sản phẩm NM Kiến Đại – Đang tiếp nhận form

Tuyển 20 nam làm đóng gói sản phẩm NM Kiến Đại – Đang tiếp nhận form

Tuyển 15 nữ, 7 nam làm gioăng ô tô NM Mậu Thuận – Đang tiếp nhận form

Tuyển 15 nữ, 7 nam làm gioăng ô tô NM Mậu Thuận – Đang tiếp nhận form