ĐƠN HÀNG ĐÀI BẮC

Tuyển 10 nữ sx điện tử NM Đức Vi, TT 24/1

Tuyển 10 nữ sx điện tử NM Đức Vi, TT 24/1

Tuyển 40 nữ làm điện tử tại NM Kinh Nguyên, TT 1/2

Tuyển 40 nữ làm điện tử tại NM Kinh Nguyên, TT 1/2

Tuyển 28 nam làm điện tử NM Dĩnh Đài, PV Skype 16/1

Tuyển 28 nam làm điện tử NM Dĩnh Đài, PV Skype 16/1

TUYỂN 60 NAM LÀM HÀN, GIA CÔNG LINH KIỆN OTO, NM TAM DƯƠNG, TT 31/1

TUYỂN 60 NAM LÀM HÀN, GIA CÔNG LINH KIỆN OTO, NM TAM DƯƠNG, TT 31/1

Tuyển 30 nữ làm kính áp tròng Đài Loan, TT13/1

Tuyển 30 nữ làm kính áp tròng Đài Loan, TT13/1

Tuyển 10 nam 10 nữ làm cơm hộp NM Thống Hạo, Gửi Form

Tuyển 10 nam 10 nữ làm cơm hộp NM Thống Hạo, Gửi Form

Tuyển 8 nữ làm may NM Danh Đại, Đang nhận form

Tuyển 8 nữ làm may NM Danh Đại, Đang nhận form

TUYỂN 16 NỮ SX MỸ PHẨM, THAO TÁC MÁY, NM DẬT THÁI, PV SKYPE

TUYỂN 16 NỮ SX MỸ PHẨM, THAO TÁC MÁY, NM DẬT THÁI, PV SKYPE

TUYỂN 50 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ, NM KÍNH BẰNG, TT ĐẦU THÁNG 1/2018

TUYỂN 50 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ, NM KÍNH BẰNG, TT ĐẦU THÁNG 1/2018

TUYỂN 27 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ HÀN BẢN MẠCH, NM NGHIÊN ĐẰNG, TT 5/1/2018

TUYỂN 27 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ HÀN BẢN MẠCH, NM NGHIÊN ĐẰNG, TT 5/1/2018

TUYỂN 20 NỮ SẢN XUẤT MÀN HÌNH LED, NM THÁI PHÚ, GỬI FORM

TUYỂN 20 NỮ SẢN XUẤT MÀN HÌNH LED, NM THÁI PHÚ, GỬI FORM

TUYỂN 15 NỮ SẢN XUẤT KÍNH ÁP TRÒNG, NM HÂN KỲ, TT CUỐI THÁNG 12

TUYỂN 15 NỮ SẢN XUẤT KÍNH ÁP TRÒNG, NM HÂN KỲ, TT CUỐI THÁNG 12

TUYỂN 20 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN OTO, NM THỪA QUẢNG, TT 20/12/2017

TUYỂN 20 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN OTO, NM THỪA QUẢNG, TT 20/12/2017

TUYỂN 15 NỮ SX ỐC VÍT, MŨ ỐC VÍT KIM LOẠI, NM ĐÀI NGUYỆT, TT28/12/2017

TUYỂN 15 NỮ SX ỐC VÍT, MŨ ỐC VÍT KIM LOẠI, NM ĐÀI NGUYỆT, TT28/12/2017

TUYỂN 14 NAM SX THANH LĂN LÒ VI SÓNG, NM NAM TUẤN, TT 14/12/2017

TUYỂN 14 NAM SX THANH LĂN LÒ VI SÓNG, NM NAM TUẤN, TT 14/12/2017

TUYỂN 20 NAM LẮP RÁP LINH KIỆN OTO TẢI, NM ĐÔNG LẬP, TT 12/12/2017

TUYỂN 20 NAM LẮP RÁP LINH KIỆN OTO TẢI, NM ĐÔNG LẬP, TT 12/12/2017

TUYỂN 6 NỮ 6 NAM SX THIẾT BỊ HT BÁN HÀNG POS, NM PHI TIỆP, TT 10/01/2018

TUYỂN 6 NỮ 6 NAM SX THIẾT BỊ HT BÁN HÀNG POS, NM PHI TIỆP, TT 10/01/2018

TUYỂN 15 NỮ, 5 NAM SX SẢN PHẨM NGŨ KIM, NM KHANG VŨ, TT 11/01/2018

TUYỂN 15 NỮ, 5 NAM SX SẢN PHẨM NGŨ KIM, NM KHANG VŨ, TT 11/01/2018

Tuyển 30 nam nữ sản xuất thủy tinh, NM Hoa Hạ, Đang nhận form

Tuyển 30 nam nữ sản xuất thủy tinh, NM Hoa Hạ, Đang nhận form

TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN MỲ TÔM, NM LỤC SỸ, TUYỂN TRỰC TIẾP

TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN MỲ TÔM, NM LỤC SỸ, TUYỂN TRỰC TIẾP

TUYỂN 30 NAM SX LINH KIỆN CƠ KHÍ, NM TOÀN CẦU, TT 20/12/2017

TUYỂN 30 NAM SX LINH KIỆN CƠ KHÍ, NM TOÀN CẦU, TT 20/12/2017

TUYỂN 20 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ, NM TINH TUYỀN, TUYỂN FORM

TUYỂN 20 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ, NM TINH TUYỀN, TUYỂN FORM

TUYỂN 12 NỮ SẢN XUẤT MÔ TỞ, NM HOA UYÊN, TUYỂN FORM

TUYỂN 12 NỮ SẢN XUẤT MÔ TỞ, NM HOA UYÊN, TUYỂN FORM

TUYỂN 33 NỮ LÀM KÍNH ÁP TRÒNG, NM ƯU NHĨ KHANG, TT 21/12/2017

TUYỂN 33 NỮ LÀM KÍNH ÁP TRÒNG, NM ƯU NHĨ KHANG, TT 21/12/2017

TUYỂN 20 NAM LÀM ĐĨA CD, NM TRUNG HOÀN, TUYỂN FORM

TUYỂN 20 NAM LÀM ĐĨA CD, NM TRUNG HOÀN, TUYỂN FORM

TUYỂN 10 NAM, 10 NỮ LÀM SX CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN LỰC, NM TIẾN LIÊN, TT29/11 /2017

TUYỂN 10 NAM, 10 NỮ LÀM SX CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN LỰC, NM TIẾN LIÊN, TT29/11 /2017

Tuyển 80 nữ làm kính áp tròng NM Tinh Hoa, Đang nhận form

Tuyển 80 nữ làm kính áp tròng NM Tinh Hoa, Đang nhận form

TUYỂN 9 NAM SẢN XUẤT LẮP RÁP MÔ TƠ, NM LỤC TUẤN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 9 NAM SẢN XUẤT LẮP RÁP MÔ TƠ, NM LỤC TUẤN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM SẢN XUẤT ĐỒ NHỰA, HẠT NHỰA, NM HOA ÍCH, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM SẢN XUẤT ĐỒ NHỰA, HẠT NHỰA, NM HOA ÍCH, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 20 nữ thao tác máy, vận hành máy TMS, NM Liên Quân, TT 8/12/2017

Tuyển 20 nữ thao tác máy, vận hành máy TMS, NM Liên Quân, TT 8/12/2017

TUYỂN 30 NỮ  LÀM THAO TÁC MÁY, ĐÓNG GÓI ĐIỆN TỬ, NM ĐÀI ĐẠT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NỮ LÀM THAO TÁC MÁY, ĐÓNG GÓI ĐIỆN TỬ, NM ĐÀI ĐẠT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, NM ELAN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, NM ELAN, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 50 nam nữ sản xuất pin NM Thăng Dương – Đang nhận form

Tuyển 50 nam nữ sản xuất pin NM Thăng Dương – Đang nhận form

TUYỂN 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ, NM KỲ HỒNG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ, NM KỲ HỒNG, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 200 nữ, 100 nam làm điện tử FOMUSA, đang nhận form

Tuyển 200 nữ, 100 nam làm điện tử FOMUSA, đang nhận form

Tuyển 30 nữ làm điện tử NM Cẩm Hồng, TT 24/11

Tuyển 30 nữ làm điện tử NM Cẩm Hồng, TT 24/11

Tuyển 7 nam, 7 nữ làm giường bệnh NM Phồn Quy, Đang nhận form

Tuyển 7 nam, 7 nữ làm giường bệnh NM Phồn Quy, Đang nhận form

Tuyển 20 nam, 10 nữ làm đĩa CD, DVD NM Ritek, đang nhận form

Tuyển 20 nam, 10 nữ làm đĩa CD, DVD NM Ritek, đang nhận form

Tuyển 50 nam làm tại NM dệt Tân Quang, Đang nhận form

Tuyển 50 nam làm tại NM dệt Tân Quang, Đang nhận form

Tuyển 80 nữ làm kính áp tròng NM Tinh Hoa, Đang nhận form

Tuyển 80 nữ làm kính áp tròng NM Tinh Hoa, Đang nhận form

Tuyển 16 nữ, 8 nam làm bánh nhà máy Ma Thuật, Đang nhận form

Tuyển 16 nữ, 8 nam làm bánh nhà máy Ma Thuật, Đang nhận form

Tuyển 20 nữ làm may NM Tân Tam Hưng, đang nhận form

Tuyển 20 nữ làm may NM Tân Tam Hưng, đang nhận form

Tuyển 22 nam thao tác máy tại NM Thụy Vân, PV qua Skype

Tuyển 22 nam thao tác máy tại NM Thụy Vân, PV qua Skype

Tuyển 24 nam nữ làm bóng đèn tại NM Hối Lâm Đông Bối, PV Skype

Tuyển 24 nam nữ làm bóng đèn tại NM Hối Lâm Đông Bối, PV Skype

Tuyển 15 nam làm linh kiện ô tô tại NM Hùng Thánh, Gửi form

Tuyển 15 nam làm linh kiện ô tô tại NM Hùng Thánh, Gửi form

Tuyển 14 nữ làm ốc vít ở NM Chấn Khải, PV qua Skype

Tuyển 14 nữ làm ốc vít ở NM Chấn Khải, PV qua Skype

Tuyển 9 nam làm điện tử tại NM Hoa Hữu, PV SKYPE

Tuyển 9 nam làm điện tử tại NM Hoa Hữu, PV SKYPE

Tuyển 20 nam 15 nữ mạ điện NM Nhã Thuần, đang tiếp nhận form

Tuyển 20 nam 15 nữ mạ điện NM Nhã Thuần, đang tiếp nhận form

Tuyển 22 nam làm điện tử NM Huệ Thăng, đang nhận form

Tuyển 22 nam làm điện tử NM Huệ Thăng, đang nhận form

Tuyển 20 nam 10 nữ làm dệt tại NM Phú Thái, Đang tiếp nhận form

Tuyển 20 nam 10 nữ làm dệt tại NM Phú Thái, Đang tiếp nhận form

12